Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Nie masz konta? Zarejestruj się

ŚODR Modliszewice

 

ŚODR Modliszewice - Informujemy  doradzamy  szkolimy

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach to największa w województwie świętokrzyskim firma rolnicza, która od ponad 50 lat prowadzi działalność doradczą, edukacyjno-szkoleniową i informacyjną.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą, udziela wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, dążąc do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy jakości życia na wsi.

Działalność ŚODR obejmuje:

Ponadto, przekazujemy informacje na temat innowacji technologicznych, osiągnięć naukowych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów, oraz promowania ich na rynkach lokalnych.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach poza działalnością statutową świadczy również usługi odpłatne, które realizowane są zgodnie z cennikiem usług zatwierdzanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Miesięcznik "Aktualności Rolnicze" Świętokrzyska Kuźnia Smaków Baza Gospodarstw Agroturystycznych ŚODR Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)